close
دانلود آهنگ جدید
sogol77
loading...

sogol77

سکوت و عدم ادای سوگند توسط مدعی علیه در دادگاه

sevda بازدید : 0 یکشنبه 27 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت آیین دادرسی دینا در قانون آیین دادرسی مدنی سکوت مدعی علیه و عدم ادای سوگند توسط وی به این شرح مورد پیش بینی قرار گرفته است : " هر گاه مدعی علیه در جلسه دادرسی در قبال ادعای بی دلیل مدعی سکوت نماید و این سکوت به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان ، لال بودن و عدم توانایی صحبت کردن به صورت موقت باشد ، قاضی دادگاه ‌رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر ، مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید . چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء ‌باشد ، دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می ‌نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می‌شود . در این ‌صورت با سوگند خواهان ، دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سکوت و عدم ادای سوگند توسط مدعی علیه در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1553/سکوت-و-عدم-ادای-سوگند-توسط-مدعی-علیه-در-دادگاه.html

 

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی

sevda بازدید : 0 یکشنبه 27 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا و بر اساس رای وحدت رویه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده ، می توان گفت دادگاه خانواده یک دادگاه خاص و ویژه محسوب می شود و نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی دارد ؛ لذا در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان ، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دیوان عالی کشور است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1552/صلاحیت-دادگاه-خانواده-نسبت-به-دادگاه-عمومی.html

 

شرایط درخواست سرپرستی کودکان بی سرپرست

sevda بازدید : 0 یکشنبه 27 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، شرایط و نحوه ارائه تقاضانامه سرپرستی کودکان بدون سرپرست به این صورت است که برای این که یک خانواده بتواند سرپرستی کودک را به عهده بگیرد باید شرایطی که در قانون نیز بیان شده است داشته باشد تقاضانامه سرپرستی کودکان بدون سرپرست باید به صورت مشترک از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه بشود . نحوه صدور قرار دادگاه در خصوص تقاضانامه سرپرستی کودک بدین صورت است که با تسلیم تقاضانامه سرپرستی کودک دادگاه به بررسی شرایط زوجین می پردازد و در صورتی که شرایط فوق را در سرپرستان احراز کرد قرار سرپرستی را صادر می کند . برای مشاهده شرایط درخواست سرپرستی کودکان بی سرپرست بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1526/شرایط-درخواست-سرپرستی-کودکان-بی-سرپرست-و-نحوه-صدور-تقاضانامه.html


نکول سوگند توسط مدعی علیه و پیامدهای آن

sevda بازدید : 2 شنبه 26 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص نکول سوگند توسط مدعی علیه ، می توان گفت هر گاه مدعی علیه ( خواهان یا خوانده دعوا ) ، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری که در ردّ سوگند به مدعی دارد نیز استفاده نکرده و این موضوع را به دادگاه اعلام کند ، دادگاه سه بار به مدعی علیه اخطار می کند که یا سوگند ادا نماید و یا سوگند را به مدعی علیه رد کند ؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد . با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای او ساقط خواهد شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیامدهای نکول سوگند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1550/نکول-سوگند-توسط-مدعی-علیه-و-پیامدهای-آن.html

 

نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند

sevda بازدید : 2 شنبه 26 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا گاهی یکی از والدینی که حضانت را به عهده دارد ، از ملاقات دیگری با فرزند ممانعت به عمل می آورد که در این صورت ، می توان با ارائه دادخواست ملاقات با فرزند ، از این حق برخوردار شد . البته به لحاظ اینکه ممکن است ممانعت از ملاقات با فرزند سبب ایجاد آسیب ها و ناراحتی های روحی و روانی متعدد برای فرزند و شخصی که از ملاقات محروم شده است ، به همراه داشته باشد ، می توان دادخواست ملاقات فرزند با دستور موقت را تقاضا نمود که در این صورت دادگاه خانواده دستور موقت ملاقات با فرزند صادر می کند و به این ترتیب ملاقات با فرزند با سرعت امکان پذیر خواهد شد . برای مشاهده نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1551/نمونه-دادخواست-دستور-موقت-ملاقات-فرزند.html

 

علم قاضی در در امور کیفری

sevda بازدید : 1 شنبه 26 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، از جمله دلایلی که موجب اثبات جرم می شود عبارتند از : اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند و علم قاضی . علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود . اگر فردی دعوای را علیه کسی مطرح کند باید دلایل و شواهدی برای اثبات آن به مقام قضایی یا قاضی ارائه کند اگر این مستندات باعث شود که قاضی به حقانیت فرد علم پیدا کند می گویند علم قاضی . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد علم قاضی در در امور کیفری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1397/علم-قاضی.html

 

پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه

sevda بازدید : 2 چهارشنبه 23 مرداد 1398 نظرات ()

در خصوص اینکه پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه چیست ، به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ادای سوگند بتی یا قاطع دعوا در صورتی در قانون پیش بینی شده است که مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی ارائه نکرده باشد و در مقابل ، مدعی علیه ادعای او را انکار کرده باشد . در چنین شرایطی به درخواست مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مدعی ساقط می شود ؛ ولی اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و ادای سوگند را به مدعی رد کند ، این بار خود مدعی باید برای اثبات حق خود سوگند یاد کند که در این صورت حق وی به اثبات خواهد رسید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیامدهای اتیان سوگند توسط مدعی و مدعی علیه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1547/پیامدهای-اتیان-سوگند-توسط-مدعی-و-مدعی-علیه.html

 

حکم سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

sevda بازدید : 2 چهارشنبه 23 مرداد 1398 نظرات ()

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ،در پاسخ به این که حکم سرپرستی چیست باید گفت که زمانی که زن و شوهر تصمیم می گیرند که کودک را به فرزند خواندگی بگیرند باید که مراحل قانونی را سپری کنند که از جمله مراحل قانونی برای صدور حکم سرپرستی است . دادگاه در صورتی حکم سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی بر طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست از شرایط لازم برخوردار باشند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه صدور حکم فرزندخواندگی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1528/حکم-سرپرستی-کودکان-بی-سرپرست-و-بد-سرپرست-و-نحوه-صدور-آن.html

 

تعویض قفل در منزل توسط شوهر

sevda بازدید : 2 چهارشنبه 23 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در صورت تعویض قفل در منزل توسط شوهر ، زن می تواند برای مقابله با این امر به کلانتری مراجعه و ثبت صورتجلسه تعویض قفل در منزل را تقاضا نماید . همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رویه قضایی دادگاه ها عوض کردن قفل در منزل توسط شوهر پیامدهایی را برای وی به همراه خواهد داشت ؛ به این صورت که اگر مرد اقدام به تعویض قفل درب خانه کرده باشد و از این طریق مانع ورود زوجه به منزل شده باشد ، زن می تواند علیه شوهر شکایت کیفری ترک انفاق نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عوض کردن قفل درب خانه توسط مرد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1546/حکم-تعویض-قفل-در-منزل-توسط-شوهر.html

 

موانع اجرای حق حضانت

sevda بازدید : 2 یکشنبه 20 مرداد 1398 نظرات ()

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا منظور از موانع حضانت مواردی است که در صورت ایجاد خلل در یکی از شرایط دارندە حضانت ، عدم مواظبت از کودک یا ناتوانی در انجام دادن وظایف ، حضانت به کلی از پدر یا مادر حضانت کننده سلب می شود و به دیگری واگذار خواهد شد ؛ مانند کفر والدین ، جنون والدین ، انحطاط اخلاقی آنها ، عدم توانایی در مراقبت از فرزند و تامین نیازهای وی . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موانع اجرای حق حضانت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1544/موانع-اجرای-حق-حضانت.html

 

تعداد صفحات : 10

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 99
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 5
 • بازدید امروز : 91
 • باردید دیروز : 9
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 115
 • بازدید ماه : 175
 • بازدید سال : 330
 • بازدید کلی : 330